Danas stomatologija koristi nove načine da zaštiti vaše zdravlje kroz prevenciju od prenosa zaraznih bolesti. Čistoća i odgovarajuće sterilizacione tehnike bile su deo stomatološke prakse mnogo godina, ali su SIDA, HEPATITIS B, HEPATITIS C učinili ove tehnike još važnijim.
 
Posebno izdvojen i opremljen prostor za centralnu sterilizaciju, kao i pravilno sprovođenje procesa sterilizacije, garantuje da u našoj ordinaciji ne može doći do prenošenja bolesti sa pacijenta na pacijenta. Biće nam drago da Vam pokažemo gde i kako sterilišemo instrumente koje koristimo u radu.
 
Na raspolaganju su nam dva suva sterilizatora (sterilizacija se obavlja vrelim vazduhom na 180°C u vremenu od dva sata), dva  gravitaciona autoklava (sterilizacija se obavlja vodenom parom zagrejanom na 135°C, pod pritiskom od 1,5 bara, u vremenu od pola sata), jednim autoklavom klase B koji ima mogućnost frakcionisanog vakuma, UV sterilizator (služi za održavanje sterilizacije). Posedujemo i aparat pomoću koga instrumente pakujemo u specijalne folije, kese u kojima oni posle sterilizacije u autoklavu ostaju sterilni za duži vremenski period.

Vaš osmeh je naš uspeh!

Kod nas se sve stomatološke usluge mogu dobiti na jednom mestu, nema čekanja i nepotrebnih dolazaka, što se posebno ogleda kod izrade protetskih radova (u kojima od samog početka učestvuje u radu celi tim - uz doktora i sestru nezaobilazni zubni tehničar).

Nema bolnih inekcija – klasični špric i igla za davanje anestezije nije deo naše prakse. Anestezija se daje potpuno neosetljivo uz upotrebu specijalnih (takozvanih) karpul špriceva sa izuzetno tankim iglama, a uz prethodno anesteziranje mesta uboda površinskom anestezijom (ovo je obavezno kod davanja anestezije deci).

Scroll to top