Ortodoncija je stomatološka grana koja se bavi ispravljanjem nepravilnog položaja zuba (kao i odnosa između vilica) tokom rasta i razvoja deteta, pa i kasnije.

ORTODONCIJA (orthos = pravilan , odontos = zub). Ortodoncija je preventivna grana stomatologije koja se bavi ispravljanjem položaja zuba i ispravljanjem loših međusobnih odnosa donje i gornje vilice, čime se postiže statička i dinamička ravnoteža orofacijalne regije.

Stomatološka disciplina koja se bavi proučavanjem i praćenjem dentofacijalnog rasta i razvoja od rođenja do dentalne zrelosti, uključujući sve preventivne, interceptivne i terapijske zahvate kod dentalnih, dentoalveolarnih, maksilarnih, intermaksilarnih i maksilofacijalnih nepravilnosti.


26 02

Do nepravilnosti zuba može da dođe zbog loših navika (kao što je sisanje palca), povrede mlečnog zuba pri padu, pojavljivanja prekobrojni zuba, zaustavljanja rasta nekih zuba

Opširnije
26 02

Fiksni aparati imaju posebne delove (brekete) koji se lepe na zube tako da pacijent ne može da ih skida.

Opširnije
26 02

Mobilni aparati su "plastične protezice" koje se žičanim kukicama drže za zube i tako ih pomeraju na željenu poziciju. Ovi aparati se izrađuju u zubnoj laboratoriji i pacijent može da ih po

Opširnije

Usluge koje pružamo iz ove oblasti su:

  • detaljna priprema pacijenta, analiza i plan terapije,
  • ortodontski specijalistički pregledi,
  • izrada i terapija mobilnim ortodontskim aparatima,
  • izrada i terapija fiksnim ortodontskim aparatom,
  • Izrada i terapija monoblok aparata.

Naš ortodont

Vaš stomatolog je dužan da vam skrene pažnju na neku anomaliju i da vas uputi kod ortodonta koji će da Vam problem detaljnije objasni i predložiti najbolji način kojim ta anomalija može da se ispravi.

Naša ordinacija je angažovala vrhunskog ortodonta (Dr Marija Rakić Trajkovska), koji će izvršiti detaljan ortodontski pregled, predložiti i sprovesti terapiju.

Dr Marija prati savremena dostignuća iz oblasti stomatologije, a naročito iz ortopedije vilica - ortodoncije (dentofacijalna ortopedija). Prisutna je na svim stručnim predavanjima koja se organizuju kod nas, a i u inostranstvu. Dr. Marija (kao ortodont) i dr. Jakovljević (kao oralni hirurg) često su u prilici da pojedine slučajeve zajedno rešavaju, jer su ove dve oblasti stomatologije danas tesno povezane.

Scroll to top