Dental-ImplantsImplantologija je najmlađa grana stomatologije. Ugradnja dentalnog implantata je hirurški zahvat, i kao takav od stomatologa zahteva izvesno hirurško obrazovanje i poznavanje hirurške tehnike.

Da bi smo se uspešno bavili implantologijom potrebno je da se ispuni nekoliko preduslova a to je: stalno isčitavanje stručne literature iz ove oblasti, prisustvovanje specijaliziranim kursevima u zemlji a po mogucnosti i u inostranstvu, nabavka implantata i odgovarajućeg alata za ugradnju, nabavka savremenog fiziodispenzera i odgovarajućih hirurških nasadnih instrumenata, zatim obezbeđivanje adekvatnog prostora (hirurške sale) u kome bi se izvodio proces implantacije.

Svaki drugačiji pristup ovoj problematici nije dobar, i komercijalni efekat ne sme da bude odlučujući u odluci da li će neko da se bavi implantologijom ili ne.

Indikacije za ugradnju implantata danas su toliko proširene da je skoro svaki pacijent koji je kandidat za protetsku rehabilitaciju ujedno i kandidat za ugradnju implantata. Pre nego se pacijentu ponudi bilo kakva implantološka terapija mora se sprovesti adekvatna preoperativna procena. Od pacijenta se uzima anamneza kao i pred svaku oralnohiruršku intervenciju (putem pripremljenog upitnika), a tom prilikom se daje i informacija o samom postupku implantacije (koju pacijent nosi kući i vraća potpisanu). Pacijent mora da bude upoznat sa svim načinima rešenja njegovog problema i dobije sva potrebna uputstva oko održavanja, ispravnog ponašanja i redovnih kontrola.

Praksa ugrađivanja koštano integrisanih implantata predstavlja najsavremeniju alternativu za nadoknadu izvađenog zubnog korena. Tako ugrađen implantat u kasnijim fazama može da se koristi kao nosač fiksnog protetskog rada, ali može da se koristi i kao nosač pokretnog protetskog rada (proteze), sve u zavisnosti od konkretnog slučaja.

13 06

 

Indikacije za ugradnju implantata su:

Opširnije

Usluge koje pružamo iz ove oblasti su:

 • ugradnja ITI implantata,
 • Ugradnja NobelBiocare Replace implantata,
 • Ugradnja MDI Sendax implantata.

Naša ordinacija je specijalizirana za implantoprotetsku terapiju i za korištenje ITI Implantatnog sistema, Nobel Biocare Replace i Brånemark, odnosno MDI Sendax implantata. Za sve ove sisteme Dr Jakovljević je obavio potrebnu edukaciju i stekao sertifikate.

Korisni saveti (implantologija)

 • Upozorenje +

  UPOZORENJE !!! Pravilno pranje preostalih zuba i čišćenje implanata jeste od ključnog značaja za njihov opstanak. Redovnim kontrolama moguće je sprečiti Detaljnije
 • Proteze postaju prošlost +

  Standardne fiksne i mobilne proteze pokazuju brojne nedostatke. Problemi sa žvakanjem, govorom, estetikom, kao i mnogi drugi nedostaci, su stalni Detaljnije
 • Planiranje zahvata +

  Postupak počinje s uzimanja anamneze, pažljive i detaljne procene opšteg zdravstvenog stanja, određivanja trenutnog zdravstvenog statusa, procene stanja oralne higijene Detaljnije
 • 1
Scroll to top