U ovoj ordinaciji određene vrste intervencija se izvode i uz pomoć aparata za radiohirurgiju HF1 Surg.

hf1SurgDa Vas naziv ovog aparata ne zbuni, ovde se ne radi ni o kakvom zračenju (pošto ovo radio moze da asocira na zračenje), već se za odstranjivanje promena na sluzokoži ili koži kolristi energija radiotalasa. Upotrebom ovog aparata (koji u stvari zamenjuje klasičan hirurški nožić – skalpel) određene hirurške intervencija se izvode bez krvarenja i zapaljenske reakcije.

Radni instrumenati (elektrode) su različitog oblika, debljine ispod 0,5 mm, i omogućavaju nam precizan rad na inače nepristupačnim mestima unutar usne duplje. Odlični rezultati se postižu kod rada na mekim tkivima, kod uklanjanja polipa, gingivektomije, frenektomija, hemostaze, incizija za drenažu i incizija za impaktirane zube, kod lečenja perikoronitisa i u još mnogo drugih situacija.

Česta pitanja po radiohirurgiji

 • Šta je visoko frekventna hirurgija? +

  Visoko frekventna hirurgija koristiti visoko frekventnu energiju za sečenje, za sečenje uz istovremenu koagulaciju, kao i za koagulacioine procedure na ljudskom tkivu. Detaljnije
 • Šta je visoka frekvencija? +

  High Frekvency je električna struja koja nastaje u HF1 Surg® sa učestalošću od 1,2 MHz (1.200.000 oscilacija u sec.). Ova energija koncentriše se na vrhu elektrode. Kada elektroda dođe u kontakt sa tkivom, ćelijska tečnost se proširi, ćelija eksplodira i ispari, i kao posledicu toga imamo sečenje ili koagulaciono dejstvo. Detaljnije
 • Koje vrste talasa postoje? +

  Na raspolaganju su nam tri vrste talasa. Potpuno filtriran talas za sečenje Talasi za sečenje su najfiniji talasi, služe za sečenje i obezbeđuju najbrži proces zarastanja. Ovi talasi daju bolji rezultat nego kada se to radi sa skalpelom. HF talasi razvijaju najnižu bočnu toplotu, najmanje oštećuju susedno tkivo i na Detaljnije
 • Kako i gde treba da bude locirana neutralna elektroda? +

  Samo ako je doctorska stolica uzemljena (u stomatološkoj ordinaciji), onda je moguće raditi i bez neutralne elektrode.  Detaljnije
 • Da li je moguće dobiti električni udar kada se radi sa HF aparatom? +

  Apsolutno ne! Međutim, opekotina je moguća ako vi dodirnete jedan nezaštićen metalni instrument sa jednom aktivnom elektrodom dok ste u  fizičkom kontaktu sa pacijentom. Visoko frekventni talasi traže mesto sa najnižim otporom, i u ovom slučaju provođenje  talasa se odvija pomoću metalnog instrumenta i vašeg  tela. Detaljnije
 • Koja je razlika između monopolarne i bipolarne koagulacije? +

  Monopolarna elektroda ima aktivan vrh (lopta) preko koje talasi izlaze sa elektrode i ulaze u tkivo. Provođenje talasa obavlja se pomoću neutralane elektrode. Bipolarne elektrode imaju dva vrha koji se odjednom aktiviraju, tako da se energetski tokovi naizmenično kreću od jednog vrha ka drugom. Iz tog razloga neutralna elektroda nije Detaljnije
 • Za koje tip hirurških procedura može da se upotrbi HF Surg? +

  HF1 Surg može da se upotrebi svuda gde bi smo mogli da koristimo i skalpel. Ovakve operacije mogu biti izvedene bez tenzije, pritiska, što sprečava klizanje tkiva. HF1 je svrsishodan kod bilo kog tipa procedure, naročito kada su potrebni vrlo precizni rezovi i incizije i ako se očekuje malo ili Detaljnije
 • 1
Scroll to top