09 02

Karijes je propadanje tvrdih zubnih tkiva. Od karijesa je oboleo ogroman broj osoba svih uzrasta, oba pola i u svim delovima zemljine kugle. Može da se kaže da je to bolest civilizacije. Karijes

09 02

Ako je kvar zahvatio dublje delove zuba, potrebno je posebnim elektronskim aparatom ispitati vitalitet zuba. U zavisnosti od rezultata ispitivanja, lekar može da se odluči i na lečenje kanala

Dopunite vaše znanje (konzervativa)

Karijes

Karijes je propadanje tvrdih zubnih tkiva. Od ...

Endodoncija

Ako je kvar zahvatio dublje delove zuba, potrebno ...

Scroll to top