Parapulparni kočići se koriste kako bi se kompozitni ispuna ili amalgami bolje "držali". Oni se koriste kod velikih šupljina s tankim zidovima (kada ne postoje uslovi za stvaranje dobre retencije).

Međutim, treba imati na umu parapulparni kočići u velikim količinama mogu oslabiti amalgam. Dakle, njihov broj treba svesti na minimum.

Kako ovi kočići utiču na retenciju ("držanje") plombi:

 • manji broj kočića - bolja retencija,
 • veća dužina - bolja retencija,
 • veći prečnik kočića - bolja retencija,
 • ako je kočić savijen na kraju - bolje je držanje.

Pri radu potrebno je uzeti u obzir anatomiju dentina, emajla, pulpe, ugla između krune i korena zuba, kako bi se sprečilo perforacija.

Koristeći prethodno urađen rendgenski snimak lekar treba da obrati pažnju na:

 • vertikalnu osu zuba,
 • mesto komore pulpe,
 • količinu dentina.

Veličina kočića bira se u skladu s veličinom zuba i količinom zdravog tkiva zuba.

Usluge koje pružamo iz ove oblasti stomatologije su:

 • plombiranje zuba savremenim kompozitnim materijalima (bele plombe),
 • plombiranje zuba savremenim materijalima glas jonomerima,
 • plombiranje zuba smolom modifikovanim glas jonomerima KOMPOMERIMA,
 • plombiranje zuba amalgamom (siva plomba),
 • lečenje kanala korena zuba....

Saznajte više (konzervativa)

 • Kompomeri +

  Kompomeri su savremeni materijali koji kombinuju pozitivne osobine kompozitnih materijala (otpornost na trošenje, abraziju) i pozitivne osobine glasjonomera (hemijsko vezivanje za tkivo Detaljnije
 • GC Fuji IX Glas jonomer +

  GC Fuji IX Glas jonomer je savremena zamena za amalgam. Zamena za amalgam mora da ima odlična mehanička svojstva, da Detaljnije
 • Parapulpularni kočići +

  Parapulparni kočići se koriste kako bi se kompozitni ispuna ili amalgami bolje "držali". Oni se koriste kod velikih šupljina s Detaljnije
 • 1
Scroll to top