GC Fuji IX Glas jonomer je savremena zamena za amalgam.

Zamena za amalgam mora da ima odlična mehanička svojstva, da se lako upotrebljava, da se lako modelira u kavitetu, da može brzo da se primeni. Sve to poseduje ovaj materijal, pored toga poseduje i sledeće karakteristike:

- Dugo vreme za rad i brzo stvrdnjavanje;

- Minimalna preparacija zuba;

- Uklanja se samo izmenjeno tkivo zuba;

- Hemijsko vezivanje za strukture zuba;

- Ne treba da se gleđ nagriza kao kod kompozita;

- Mogu da se koriste metalne matrice;

- Može uvek da se prekrije kompozitom ako je potrebno;

- Kontinuirano i stalno otpušta jone fluora (dobro je kod dece);

- Štiti i susedne zube od kvara;

- Dobra otpornost na abraziju/trošenje;

- Kod stvrdnjavanja se ne skuplja.

Sve nabrojane karakteristike čine ovaj materijal više nego adekvatnom zamenom za amalgamske ispune, a u velikom broju slučajeva i za kompozite

Korišćenje ovog materijala ima neke specifičnosti i tu ne sme da bude improvizacija, već striktno moraju da se poštuju neka pravila koja važe sa rad sa glasjonomerima. Ako se ne držimo datih pravila, onda smo obmanuli pacijenta jer on nije dobio ono što je trebalo da dobije, a to je jedan izuzetno kvalitetan ispun. Poštenije prema pacijentu je, u tom slučaju, da mu je urađen amalgamski ispun.

Usluge koje pružamo iz ove oblasti stomatologije su:

 • plombiranje zuba savremenim kompozitnim materijalima (bele plombe),
 • plombiranje zuba savremenim materijalima glas jonomerima,
 • plombiranje zuba smolom modifikovanim glas jonomerima KOMPOMERIMA,
 • plombiranje zuba amalgamom (siva plomba),
 • lečenje kanala korena zuba....

Saznajte više (konzervativa)

 • Kompomeri +

  Kompomeri su savremeni materijali koji kombinuju pozitivne osobine kompozitnih materijala (otpornost na trošenje, abraziju) i pozitivne osobine glasjonomera (hemijsko vezivanje za tkivo Detaljnije
 • GC Fuji IX Glas jonomer +

  GC Fuji IX Glas jonomer je savremena zamena za amalgam. Zamena za amalgam mora da ima odlična mehanička svojstva, da Detaljnije
 • Parapulpularni kočići +

  Parapulparni kočići se koriste kako bi se kompozitni ispuna ili amalgami bolje "držali". Oni se koriste kod velikih šupljina s Detaljnije
 • 1
Scroll to top