Na raspolaganju su nam tri vrste talasa.

Potpuno filtriran talas za sečenje

Talasi za sečenje su najfiniji talasi, služe za sečenje i obezbeđuju najbrži proces zarastanja. Ovi talasi daju bolji rezultat nego kada se to radi sa skalpelom. HF talasi razvijaju najnižu bočnu toplotu, najmanje oštećuju susedno tkivo i na ovaj način ispariće samo nekoliko slojevia ćelija. Sečenje ovim talasima ne oštećuje tkivo, tako da se ono može poslati na patohistološku verifikaciju.

Potpuno izmenjen talas za sečenje

Potpuno izmenjen talas ujedno seče i dovodi do koagulacije bez toga da uzrokuje nekrotične promene na tkivu. Ovi talasi proizvode neznatno veću bočnu toplotu od potpuno filtriranog talasa, više ćelijskih slojeva će ispariti. Talas proizvodi čisti rez sa istovremenom koagulacijom duž linije sečenja. Koagulacija je tako dobra i blaga da je vidljiv samo beličast sloj koaguluma, koji nema uticaja na zarastanje rane i nestaće u toku procesa zarastanja.

Monopolar talasi (parcijalno izmenjen talas)

Parcijalno izmenjeni talas je isključivo svrsishodan za hemostazu i ima samo malu sposobnost sečenja. Neposredna hemostaza se ostvaruje preko jedne elektrode (lopta ili deblja igla), posredna hemostaza preko spone ili male pincete, ili dvopolna preko dvopolnih pinceta. HF1 Surg® ima 2 vrste ovih talasa: za stalnu i za pulsnu koagulaciju. Pulsna koagulacija je čest izbor pri zaustavljanju krvarenja. Za vreme ovog procesa visoka snaga je primenjena za zatvaranje krvnog suda i za određeno vreme (podešljivo od 0,05 za 0,45 sec), uzrokujući jednu imedijatnu protein precipitaciju koja zatvara ("zavari") taj krvni sud. Za razliku od nekrotčnog zatvaranja suda, "zavareni" sud se verovatno neće opet otvoriti.

Usluge koje pružamo iz ove oblasti su:

 • vađenje zuba,
 • alveotomiju,
 • apikotomiju,
 • povećanje kliničke krune zube,
 • transplantacije zubnog mesa na ogoljene zubne vratove,
 • vađenje zalomljenih korenova,
 • hemisekcija zuba,
 • vađenje impaktiranih zuba,
 • operacije cisti i granuloma,
 • nivelacija grebena,
 • produbljivanje forniksa,
 • uklanjanje plika, frenuloma,
 • ugradnja ITI implantata

Korisni saveti (hirurgija)

 • Anestezija +

  Savremena stomatologija je bezbolna stomatologija. Da bi se ta bezbolnost ostvarila potrebno je da se svi zahtevi kod kojih se Detaljnije
 • Saveti posle vađenja zuba +

  Ne ispirati ranu; Ne dirati ranu jezikom; Ne konzumirati hranu i piće dva sata nakon intervencije, a i tada koristiti Detaljnije
 • Vađenje zuba +

  Mi se apsolutno trudimo da Vam spasemo svaki zub. Ako postoji i malo šanse da se zub spasi mi ćemo Detaljnije
 • Cistektomija +

  Ciste vilice najčešće su odontogene, što znači da ze uzrok njihovog nastanka zub, i to vrlo često oboleo zub (zapaljenski Detaljnije
 • 1
Scroll to top