Termin X-zraci se zapravo odnosi na zračenje koje se koristi za pravljenje slike na filmu.

Radiograf (ili snimak na filmu) je konačan rezultat koji mi možemo da vidimo. Radiografija je izuzetno važna metoda u dijagnostici. Ti snimci pokazuju stomatolozima mnoge detalje koji nisu vidljivi običnim pregledom usta. Stoga je snimanje zuba bitan deo kompletnog stomatološkog pregleda. Samo ispravnim vizuelnim pregledom usne šupljine i pravilnim čitanjem snimka zuba dolazimo do pravilne dijagnoze i, shodno tome, pravilnog lečenja.

retrokoronarno (vide se smo krunice zuba i promene na njima),

snimak1

 

retroalveolarno (vidi se ceo zub sa okolnom kosti i promanama),

snimak2

 

ortopan snimak (OTP), gde se vidi donja trećina lica (donja vilica u celini, zubni nastavak gornje vilice, dno maksilarnih sinusa, regije zaušnih i podviličnih šljuvačnih žlezda). snimak5;

Usluge koje pružamo iz ove oblasti rendenologije su:

  • retroalveolarni snimak,
  • retrokoronarni snimak,
  • nagrizni snimak,
  • ortopan-tomografski snimak..

Potrebu za snimanjem zuba određuje stomatolog. On će sigurno preporučiti snimanje samo onda kada je to neophodno. On takođe određuje i koja vrsta snimka treba da se napravi.

Jonizujuće zračenje koje pacijent primi tokom jednog snimanja je bitno manje od zračenja koje on prima svakog dana od zračenja sunca i zvezda, TV-a, radarskih uređaja itd. Napredne tehnologije su dovele do toga da je danas za snimanje zuba potrebna izuzetno mala doza zračenja (upotrebljavaju se filmovi velike osetljivosti, pojačivačke folije, radioviziografija, kompjuterska radiografija).

Tokom snimanja svi pacijenti nose specijalnu zaštitinu kecelju da bi se sprečilo nepotrebno zračenje ostalih delova tela (zato lekar koji snima zube i napušta prostoriju u kojoj se vrši snimanje).

Tokom trudnoće (naročito u prva tri meseca) treba izbegavati svako rendgentsko zračenje (pa i snimanje zuba).

Scroll to top