Zub je jedan od organa za žvakanje i sastavljen je od gleđi, dentina, pulpe, cementa, periodontalnih vlakana, kosti i desni (gingiva). Zub je direktno izložen silama žvakanja.

Najrasprostranjenija bolest na svetu je karijes. Karijes nije teško uočiti kada je u razvijenom obliku. Tada se manifestuje u vidu defekta na krunici zuba (taj defekt je često prekriven ostacima hrane i mekim naslagama). Međutim, početni oblik karijesa nije lako otkriti. Postoje dve vrste karijesa: primarni karijes (karijes koji se prvi put javlja na površini zuba koja nije prethodno obrađivana) i sekundarni (pojava kvara zuba pored definitivnog ispuna - plombe). Sekundarni karijes se najčešće javlja kao posledica propusta stomatologa prilikom plombiranja zuba.

U lečenju posledica karijesa (zubnog kvara) koriste se sledeće metode:

    • Amalgamski ispuni

    • Kompozitni ispuni

    • Glas jonomerne podloge ili celi ispuni

    • Indirektno prekrivanje pulpe

    • Mortalna ekstirpacija

    • Vitalna ekstirpacija

    • Lečenje gangrene zuba

    • Inlej.

09 02

Kompozitni ispun je stvoren kao zamena za amalgamski ispun.

Kada su se pojavile prve kompozitne (bele) plombe to se smatralo revolucijom u stomatologiji. No, početno oduševljenje

Opširnije
07 02

Legura žive sa drugim metalima se naziva amalgam. Ta legura je dovoljno plastična da može da se unese u već pripremljenu šupljinu zuba, gde će posle par minuta da se stvrdne. Ona naredna

Opširnije

Usluge koje pružamo iz ove oblasti stomatologije su:

 • plombiranje zuba savremenim kompozitnim materijalima (bele plombe),
 • plombiranje zuba savremenim materijalima glas jonomerima,
 • plombiranje zuba smolom modifikovanim glas jonomerima KOMPOMERIMA,
 • plombiranje zuba amalgamom (siva plomba),
 • lečenje kanala korena zuba....

Saznajte više (konzervativa)

 • Kompomeri +

  Kompomeri su savremeni materijali koji kombinuju pozitivne osobine kompozitnih materijala (otpornost na trošenje, abraziju) i pozitivne osobine glasjonomera (hemijsko vezivanje za tkivo Detaljnije
 • GC Fuji IX Glas jonomer +

  GC Fuji IX Glas jonomer je savremena zamena za amalgam. Zamena za amalgam mora da ima odlična mehanička svojstva, da Detaljnije
 • Parapulpularni kočići +

  Parapulparni kočići se koriste kako bi se kompozitni ispuna ili amalgami bolje "držali". Oni se koriste kod velikih šupljina s Detaljnije
 • 1
Scroll to top